...

Service & Rensnig

Vi utför rengöring av ventilationssystem och servicearbeten

Rensning av ventilationskanaler, fläktar, växlare, aggregat.

Vi utför reparationer av aggregat, fläktar, växlare.

Injustering av luftflöden och ljudmätningar.

 

Intervall mellan rengöring av ventilationskanaler brukar ligga runt 7-10 år beroende på vilket sorts fastighet och vilken verksamhet som bedrivs i lokalen.

Rekommendation är att byte av filter ska ske minst 1 gång per år, vissa system behöver byte av filter ske oftare.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.