...

Butiksförsäljning

Vi har plåtdetaljerna till ditt takprojekt i vår butik

  • Takplåt TP20 2:a sortering Mörkröd L=3m, 4m, 5m och Svart L=4m & 3m
  • Ståndskiva/Vägglist
  • Hängskiva/Vindskiveplåt
  • Språngbleck/Fotplåt
  • Nockplåt slät
  • Ränndalsplåtar
  • Underbeslag till ränndalar, vägglist, skorsten
  • Fönsterbleck 
  • Plannja Takavvattning Mörkröd PL22, Svart PL01, Vit PL80
  • Hyr en av våra skyliftar för era projekt!

Takplåt TP20 2:a sortering Svart

Tillfälligt parti
2:a sortings takplåt
TP20 0,6mm Mörkröd
Finns i längderna: 3m, 4m & 5m.
TP20 0,5mm SVART
Finns i längderna: 3m & 4m

Takplåt
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.