Plåtarbeten

Vi utför allt inom byggnadsplåtslageri

Anlita oss för uppdrag inom byggnadsplåtslageri! Fart & Fläkt Ventilation och Plåt AB hjälper er med bandtäckningar, takplåt, skorstensbeslag, takhuvar, ventilationshuvar, stospannor, takluckor, hängrännor, stuprör, takstegar, glidskydd till stege, gångbryggor, snörasskydd, skorstensstege, skorstensbrygga, fasadstege, ränndalar, ränndalslådor, midjelister, fönsterbleck.

Snörasskydd
Mörkröd bandtäckning