Tjänster

Service och rensning

Vi utför rengöring av ventilationssystem och servicearbeten.

Rensning av ventilationskanaler, fläktar, växlare, aggregat.

Vi utför reparationer av aggregat, fläktar, växlare.

Injustering av luftflöden och ljudmätningar.